Přejít na obsah Přidat slovo
Slovník, který tvoříte vy
Menu Přidat slovo 

afkovat

slovesný tvar od zkratky AFK (Away From Keyboard), jejíž původní význam “pryč od klávesnice” znamenal nemožnost pokračovat v počítačové hře; nověji lze využít pro jakékoliv čekání či neschopnost činnosti

Příklad: “Pojď na pivo, ale přijď včas, nechci tam dlouho afkovat.”

18
6

přidáno dne 27. 4. 2013Tažením do stran si zobrazíte další náhodné slovo